Donate to Hurricane Recovery

NC Met Data Archive for 2011

General Information

County Site RH Precip Solar
Radiation
Temp Wd Ws
Alamance 370010002         data data
Avery 370110002 data     data  
Caswell 370330001         data data
Cumberland 370510009 data data data 2m 10m data data
Forsyth 370671008 data     data data data
Gaston 370710016         data data
Graham 370750001 data     data  
Guilford 370810013 data data data 2m 10m data data
Lenoir 371070004 data data data 2m 10m data data
Mc Dowell 371110004         data data
Mecklenburg 371190041 data data data data data data
New Hanover 371290006         data data
Rowan 371590021         data data
Swain 371730002 data data data 2m 10m data data
Wake 371830014 data data data 2m 10m data data
Wayne 371910005         data data